وبلاگ امين ثامني Amin Sameni
مدرس مدعو دانشگاه و دبير رسمي آموزش و پرورش
پيوندهای روزانه

:LOOKING GLASS SELF
charls h.cooley american sociologist 1864-1929
چارلز هورتون کولی از جامعه شناسان معاصر است. به طور خلاصه وی عقیده دارد جامعه برای فرد همچون آینه عمل میکند. بنابراین فرد خود را بر اساس آن شکل مید هددر اين نظريه، آيينه همان جامعه است كه چونان يك آيينه براي ما امكان آن را فراهم مي سازد كه واكنش هاي ديگران را نسبت به رفتارخودمان مشاهده كنيم . تحول خود اجتماعي هر فرد، از همان نخستين سال هاي زندگي آغاز مي شود. تصوير خود يك كودك از خانواده اش سرچشمه مي گيرد ودر سراسر زندگي، طي تماس شخص باهمبازي ها، همسالان وهمگنانش، تحول مي يابد.

[ 2011/7/25 ] [ 0:50 AM ] [ امين ثامني ]
درباره وبلاگ

نوشته هاي امين ثامني
دانشجوی دکترای جامعه شناسي
مدرس پاره وقت دانشگاه و دبير رسمي
ايران -شيراز
Amin Sameni
PHD student of sociology
iran-shiraz
EMAIL پست الکترونیکی
asameni@gmail.com
امکانات وب